Programma

Elk jaar organiseren wij twee kampjes in de bossen van Ommen. Per kamp is er plek voor maximaal 30 kinderen, en elk kamp duurt vier of vijf dagen. Om het kamp in goede banen te leiden gaat er een leidingteam van ongeveer 14 mensen mee. Dit leidingteam bestaat uit huidig leden van de Delftsche Zwervers en oud-leden die veel ervaring en enthousiasme hebben en graag een steentje bijdragen. 

Thematische Programma's 

Magic JohnOnze kampjes hebben altijd een thema, dat in overleg met de leiding wordt gekozen. Meestal hebben de twee kampjes hetzelfde thema, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De kinderen volgen activiteiten in het gekozen thema, zoals mysteries oplossen en spelletjes doen. De programmaleiding zorgt voor deze activiteiten, en zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat iedereen zich op tijd verkleedt. Verder zijn er activiteiten die elk jaar weer terugkomen, zoals zwemmen in de Vecht (of bij slecht weer in het zwembad), de wandeltocht met op de terugweg, een huifkartocht en de bonte avond waarbij Magic John een show geeft.

Onder kampboekjes vindt u een voorbeeld-programmaboekje, met daarin een uitgebreid dag-tot-dag voorbeeldprogramma. Een dergelijk programmaboekje wordt altijd voorafgaand aan de kampjes opgesteld, maar dient alleen als richtlijn; afhankelijk van de motivatie van de kinderen en natuurlijk het weer wordt hier regelmatig van afgeweken.

Voorbereiding

Rond oktober wordt vanuit de studentenvereniging een kampcommissie gekozen. Deze commissie zorgt voor contact met de organisatie die met ons meegaat (bijvoorbeeld scholen), en in samenwerking met de stichting onder andere ook voor de financiële kant van het kamp. Vanaf januari-februari kunnen leden, ex- en oudleden en vrienden van de Zwervers zich inschrijven om mee te gaan als vrijwillige leiding op de kampjes. Daarna volgen twee of drie kampvergaderingen, waarbij de leiding met elkaar kennismaakt, het programma en het thema worden besproken en de tentgroepjes worden ingedeeld. Soms is er een ouderavond om de ouders te informeren, of een bezoek om het thema aan de kinderen bekend te maken en natuurlijk om ze enthousiast te maken.

Voorbeeldindeling van de kampen

 • Voorkamp
  Ongeveer een halve week voor aanvang van het eerste kamp vertrekken vrijwilligers naar Ommen en halen we alle materiaal op. Tijdens het voorkamp worden alle tenten opgezet, de keuken opgebouwd en alle materiaal geïnspecteerd.
 • Eerste kamp
  Maandag rond half 12 komen de enthousiaste kinderen aan in Ommen. Na afloop van het kamp vertrekken op donderdag of vrijdag rond 1 uur de kinderen weer naar huis.
 • Tussenkamp
  Tijdens het tussenkamp zorgen de Delftsche Zwervers voor het schoonmaken van het veld en het opruimen en luchten van de tenten. Tijdens het tussenkamp kan de oude leiding rustig bijkomen voordat ze naar huis gaan, en de leiding van het tweede kamp gezellig 'inkomen'.
 • Tweede kamp
  Net als tijdens het eerste kamp komen de kinderen op maandag rond half 12 aan, en donderdag of vrijdag rond 1 uur vertrekken ze weer.
 • Nakamp
  Tijdens het nakamp zorgen we voor het opruimen van het veld, de tenten en al het materiaal. Vervolgens stallen we het materiaal zodat we het volgend jaar weer kunnen gebruiken.